Topsport Haarlemmermeer » Uitgelicht » Workshop Athletic Skills Model toegepast in de Skills Garden

Workshop Athletic Skills Model toegepast in de Skills Garden

geplaatst op 26 juni 2017

Het Athletic Skills Model is een visie waarbij spel en plezier gekoppeld zijn aan motorisch leren, met aandacht voor gezondheid, welzijn en prestatie. Beweegarmoede is voor de huidige generatie jongeren een groot probleem voor de gezondheid. Skills Garden is een op maat gemaakte plek voor iedereen. Het uitnodigt tot bewegen en te sporten, maar ook om te beleven, te zijn, te participeren, te ontmoeten en te groeien.

Athletic Skills Model
Om te zorgen dat kinderen op een optimale manier worden begeleid naar een sportief leven, is het Athletic Skills Model (ASM) ontwikkeld. Het ASM vindt zijn basis zowel in diverse wetenschappelijke bevindingen als in ervaringen vanuit de praktijk. Het ASM gaat over welzijn, gezondheid en motorische ontwikkeling van kinderen, adolescenten, volwassen en senioren. Het behelst de zoektocht naar een balans tussen prestatie en gezondheid, binnen het ASM is het thema aanpassingsvermogen essentieel: niet alleen om het aanpassen te ontwikkelen door de introductie van veel variatie, maar ook omdat mensen daardoor meer plezier hebben en houden in het bewegen. Daarbij gaat het ASM ervan uit dat lichaam en geest één geheel vormen. Fysieke uitdagingen horen bij geestelijke uitdagingen en omgekeerd, ze zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Skills Garden
De Skills garden is een openbare ruimte waar mensen samen kunnen komen en samen kunnen bewegen. Op basis van 10 grondvormen van bewegen heeft het ASM verschillende elementen ontwikkeld om een optimale beleving en kwaliteit van bewegen te creëren . De verschillende elementen kunnen apart, in combinatie en geheel op maat worden gebouwd zodat elke tussenruimte optimaal wordt benut. Deze voorziening is gemaakt voor de organiseerde en ongeorganiseerde sport, voor jong en oud, voor valide en minder valide beweger, van amateur tot professionele sporter. De Skills Garden is een op maat gemaakte plaats die uitnodigt tot bewegen en te sporten, maar ook om te beleven, te zijn, te participeren, te ontmoeten en te groeien.

Doel
Amstelveen ASM vriendelijk maken met behulp van (bewegings) onderwijs, gezondheidszorg, Gemeente Amstelveen, breedtesport en recreatie.

Voor wie
Topsportcoördinatoren V.O , vakleerkrachten L.O en V.O, gemeente Amstelveen , directies scholen, trainers.

Door wie
René Wormhoudt en Geert Savelsbergh

Locatie van deze workshop
Ben Goudsmithal
Sportlaan 29
1185 KK Amstelveen

Programma
19.00 – 19.30 uur inloop met koffie en thee
19.30 – 21.00 uur workshop ASM/Skills Garden
21.00 – 21.15 uur korte pauze
21.15 – 22.00 uur Interactie
22.00 afsluiting en informeel napraten met drankje en hapje

Maximum aantal deelnemers
50 personen

Kosten
Er zijn geen kosten verbonden aan deze workshop

Aanmelden
Via Topsport Haarlemmermeer

Wie zijn Rene Wormhoudt en Geert Savelsbergh?
René Wormhoudt is grondlegger van het Athletic Skills Model (ASM) en van de Athletic Skills Track. Hij heeft 24 jaar ervaring met de jeugd, het eerste en tweede team van AFC Ajax. Binnen de jeugdopleiding heeft hij daar van 2005 – 2012 de visie van het ASM neergezet. Ook heeft hij ervaringen opgedaan in diverse andere sporten waaronder basketbal, handbal, zwemen en American Football. Momenteel is hij conditie- en hersteltrainer van het Nederlands Elftal.

Geert Savelsbergh is hoogleraar aan de Faculteit de Bewegingswetenschappen, VU Amsterdam en mede grondlegger van het Athletic Skills Model. Hij houdt zich onder ander bezig met perceptueel-motorisch leren en het zoeken naar ‘key-indicators ( bv kijkgedrag, anticipatie vermogen ) voor talent identificatie en - ontwikkeling. Recent heeft hij het lectoraat Talentontwikkeling aan de Hogeschool van Amsterdam aanvaard in het Domein Bewegen, Sport en Voeding. Hiernaast heeft hij vele jaren gewerkt als jeugdvoetbaltrainer en speciale affiniteit met diverse balsporten waaronder cricket, tennis en golf.