Gemeente Haarlemmermeer

De gemeente Haarlemmermeer heeft een sporthart. Zij probeert er alles aan te doen om de Haarlemmermeer naar een ‘Olympisch niveau’ te brengen.

Gemeente Haarlemmermeer heeft een sporthart. We zetten ons in voor het actief bevorderen van het sportklimaat en de sportinfrastructuur op een wijze die kansrijke ontwikkeling van topsport in de Haarlemmermeer mogelijk maakt. Dit doen we door onze verenigingen, sporters en organisatie te versterken. En door inwoners te laten genieten van topwedstrijden en evenementen. 

 Topsportloket
Om een beter (top)sportklimaat te creëren hebben we als gemeente een topsportloket in het leven geroepen. Dit topsportloket (Topsport Haarlemmermeer) heeft als taak om verenigingen met hun topsportbeleid te ondersteunen, toptalenten in de regio te begeleiden en topsport met breedtesport te verbinden. Zowel als vereniging als sporter kun je hier terecht met vragen.  

 Groei- en kernsporten
Haarlemmermeerse verenigingen met een kern- of groeisportstatus komen in aanmerking voor extra ondersteuning op het gebied van topsport. Lees hier meer over kern- en groeisporten.

 Sportpodium
Jaarlijks feliciteren we onze Haarlemmermeerse sporters met hun behaalde (inter)nationale sportsucessen op het sportpodium. Bekijk hier wanneer de volgende editie plaatsvindt.

 Ambities
Om de sport binnen de gemeente te stimuleren is in 2009 de nota ‘Sport in een bewegelijk perspectief’ opgesteld. Binnen de nota staat sportstimulering centraal. De gemeente wil deze stimulering op een aantal manieren doen en om dit te realiseren zijn er vooraf een aantal ambities opgesteld. Voor de gemeente Haarlemmermeer was het de eerste keer dat een beleid voor topsport toegevoegd werd aan een nota. De gemeente heeft de ambitie veelbelovende sporttalenten binnen (top)sportverenigingen in de gemeente volop de ruimte te geven zich optimaal te ontwikkelen. Daarnaast wil de gemeente de inwoners laten genieten van topwedstrijden en evenementen.