Gemeente Haarlemmermeer

De gemeente Haarlemmermeer heeft een sporthart. Zij probeert er alles aan te doen om de Haarlemmermeer naar een ‘Olympisch niveau’ te brengen.

In de Haarlemmermeer is speciale aandacht voor talentontwikkeling en de gemeente heeft een drietal kernsporten en twee groeisporten aangewezen die zij extra faciliteert. Meer informatie over de kern- en groeisporten vind je hier.

Om een beter (top)sportklimaat te creëren in Haarlemmermeer heeft de gemeente zowel een Topsportloket als een Topsportplatform in het leven geroepen. Het Topsportloket heeft onder andere als taak de topsport met breedtesport te verbinden, verenigingen in Haarlemmermeer met hun topsportbeleid te ondersteunen en toptalenten in de regio te begeleiden.

Het Topsportplatform fungeert als een adviesorgaan voor de gemeente voor de ontwikkeling en verdere uitwerking van het topsportbeleid. Ook heeft het tot taak om de onderlinge afstemming, samenwerking en kennisuitwisseling binnen de Haarlemmermeerse topsport te bevorderen. Het is voor de gemeente erg duidelijk dat buiten het verbeteren van het klimaat voor de topsport het ook erg belangrijk is voor zowel sociale als gezondheidsredenen, dat iedereen in Haarlemmermeer meer gaat bewegen. Voor het eerst in de Haarlemmermeer is er een onderzoek gedaan naar het beweegpatroon van de inwoners en er wordt gekeken hoe dat verbeterd kan worden in de toekomst. De Haarlemmermeer groeit en de sportvoorzieningen groeien mee.
 
Ambities
Om de sport binnen de gemeente te stimuleren is in 2009 de nota ‘Sport in een bewegelijk perspectief’ opgesteld. Binnen de nota staat sportstimulering centraal. De gemeente wil deze stimulering op een aantal manieren doen en om dit te realiseren zijn er vooraf een aantal ambities opgesteld. Voor de gemeente Haarlemmermeer was het de eerste keer dat een beleid voor topsport toegevoegd werd aan een nota. De gemeente heeft de ambitie veelbelovende sporttalenten binnen (top)sportverenigingen in de gemeente volop de ruimte te geven zich optimaal te ontwikkelen. Daarnaast wil de gemeente de inwoners laten genieten van topwedstrijden en evenementen.